Tietosuoja

Rekisteriseloste

Rekisterin nimi: Avotunturit asiakasrekisteri

1 REKISTERINPITÄJÄ

Pohjoisemmas Oy
y-tunnus 2661365-7
info@avotunturit.fi
+358 50 329 6463
Savilahdentie 808
54930 LEVÄNEN

2 REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ

Jaakko Heikka
korpijaakko@avotunturit.fi
+358 50 329 6463

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tietoja käsittelevät Pohjoisemmas Oy, W&A Management Oy ja Skeptinen kettu (myöhemmin ”yritys”). Tietoja käsitellään asiakassuhteiden ja muiden asiakassuhteisiin verrattavien asiallisten yhteyksien hoitamiseen. Tällaisia ovat muun muassa matkat, kurssit ja retkeilyvarusteiden kauppa. Lisäksi yritykset hyödyntävät rekisteriä valmismatkojen järjestäjää velvoittavien lakisääteisten vaatimusten ja turvallisuusmääräysten noudattamisessa sekä asiakasviestinnässä mukaan lukien sähköinen viestintä ja suoramarkkinointi.

4 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin merkitään asiakkaasta nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, asiakkaan ilmoittamat kommentit ja toiveet sekä kurssit tai matkat, johon asiakas on ilmoittautunut. Tiedot kerätään asiakkaalta hänen ilmoittautuessaan kurssille, matkalle tai tehdessä ostoksia nettikaupassa.

5 TIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOJEN LUOVUTUS

Kukin yritys nimeää henkilöt, jolla on oikeus päivittää tai selata rekisterin tietoja. Henkilöt ilmoitetaan rekisterinpitäjälle. Yritykset vastaavat päivittämiensä tietojen oikeellisuudesta. Yritykset voivat käyttää asiakasrekisterin tietoja kaikessa retkeilyyn ja matkoihin liittyvässä toiminnassaan. Tietokannasta voidaan koota kutakin matkaa koskevia manuaalisia koonnoksia esimerkiksi matkanjohtajaa tai kuljettajaa varten. Manuaaliset koonnokset on hävitettävä matkan jälkeen ja niiden sisältämät säilytettävät tiedot siirrettävä varsinaisen rekisteriin. Tietojen luovuttaminen ulkopuolisille on kielletty.

6 REKISTERIN SIJAINTI JA TIETOJEN SUOJAAMINEN

Rekisteri ylläpidetään sellaisessa pilvipalvelussa, jonka yksityisyyssuojauksen rekisterinpitäjä on arvioinut riittäväksi. Lisäksi rekisterinpitäjä ottaa rekisteristä varmuuskopiot nähdessään sen tarpeelliseksi. Rekisterinpitäjä pitää yllä luetteloa henkilöistä, joilla on oikeus selata tai muokata rekisterin tietosisältöä.

7 TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköpostiosoitteeseen info@avotunturit.fi sellaisesta sähköpostiosoitteesta, jolla kysyjän henkilöllisyys voidaan varmentaa. Vaihtoehtoisesti tarkastuspyyntö voidaan tehdä allekirjoitetulla paperiasiakirjalla.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Evästeet

Sivustolla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua sivuston haltijan saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivuston toimintojen asianmukaiselle toimimiselle.

Sivusto kerää tietoa käyttäjistä Google Analyticsiin. Tietoja käytetään markkinoinnin ja palveluiden kehittämiseen. Niitä ei luovuteta käyttöön muualle kuin Google Analyticsiin. 

Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn ynnä muut sosiaalisen median alustat voivat saada käyttöönsä käyttäjän IP-osoitteen sosiaalisen median jakotoimintojen kautta. Mikäli et halua alustojen keräävän tietojasi, on suositeltavaa kieltää evästeet selaimen asetuksista. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivuston toimintojen asianmukaiselle toimimiselle.