KURSSI- JA MATKAEHDOT

Allaolevat ehdot ovat voimassa kaikilla Ankarat avotunturit -kursseilla, -vaelluksilla ja -retkikunnissa ellei toisin mainita. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Tässä dokumentissa ”verkkosivut” viittaa avotunturit.fi-sivuston sisältöön ja ”järjestäjä” Ankarat avotunturit -toimintaa ylläpitäviin ja järjestäviin yrityksiin ja heidän henkilöstöönsä.

Huom!
Kurssitoiminnassa ja alle kahden vuorokauden vaelluksilla noudatamme “Kurssiehtoja”.
Yli kahden vuorokauden vaelluksilla sekä retkikunnissa pätevät “Matkaehdot”.

1 KURSSIEHDOT

Kurssitoiminnassa ja alle kahden vuorokauden vaelluksilla (jäljempänä ”kurssi”) noudatamme “Kurssiehtoja”. Yli kahden vuorokauden vaelluksilla sekä retkikunnissa pätevät “Matkaehdot”.

1.1 Maksusuoritukset ja sopimuksen synty

Sopimus syntyy, kun järjestäjä on kirjallisesti ilmoittanut vastaanottaneensa asiakkaan ilmoittautumisen. Asiakas sitoutuu ilmoittautumisellaan maksamaan kurssimaksun alla mainituin peruutusehdoin. Kurssimaksu tulee maksaa eräpäivään mennessä. Mikäli kurssin alkuun on alle 14 vrk, kurssimaksu tulee suorittaa ennen kurssin alkua. Osallistumisoikeus kurssille muodostuu vasta, kun kurssimaksu on suoritettu.

1.2 Peruutusehdot

Mikäli asiakas peruu kurssin:
– viimeistään 14 vrk ennen kurssin alkua, peritään toimistokuluina 50 eur/hlö.
– 13 vrk – 7 vrk ennen kurssin alkua, laskutetaan 50 % kurssin kokonaishinnasta.
– alle 7 vrk ennen kurssia, laskutetaan 100 % kurssin kokonaishinnasta.

Peruutuspäiväksi luetaan se päivä, jolloin järjestäjä on vastaanottanut kirjallisen tiedon peruutuksesta asiakkaalta. Erikseen etukäteen tilatut lisäpalvelut, esim. kalustovuokrat, ovat aina sitovia varaushetkestä alkaen ja niiden peruutuksesta peritään kuluina kyseisen palvelun hinta kokonaisuudessaan.

Johdatus arktiseen hiihtovaeltamiseen -kurssien katsotaan alkavan ensimmäisestä opetuspäivästä (ns. A-moduuli), jolle asiakas on ilmoittautunut. Mikäli kurssin harjoitusretken (ns. C-moduuli) kohdetta joudutaan muuttamaan esim. vallitsevien sääolojen vuoksi, on asiakkaalla oikeus perua osallistumisensa ja saada hyvitys kurssin hinnasta. Tällöin pidätetään 80 euroa etäosuuksien (A- ja B-moduulit) arvona.

Jos asiakasta tai hänen läheistään kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma (vrt. yleisten matkaehtojen kohta 5.1), hänellä on oikeus peruuttaa kurssi. Tällöin järjestäjällä on oikeus periä edellä mainitut toimistokulut sekä erikseen etukäteen tilatut lisäpalvelut. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan tästä tai muusta esteestä järjestäjälle välittömästi.

1.3 Kurssin sisältö ja hinta

Ohjelmien sisällöt ja hinnat ovat nähtävillä kurssikohtaisilla verkkosivuilla.

1.4 Kurssikohteen erityisolosuhteet

Kohdealueen säätila ja olosuhteet (esim. jää- ja lumitilanne, viranomaisten suositukset) saattavat aiheuttaa muutoksia. Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelmien muutoksiin.

1.5 Vakuutukset ja järjestäjän vastuu

Hinnat eivät sisällä peruutusturvaa tai matkavakuutusta. Järjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Järjestäjä ei myöskään vastaa asiakkaille ja heidän omaisuudelleen mahdollisesti sattuvista vahingoista.

1.6 Kurssin toteutuminen

Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kurssi, mikäli sille ei ole ilmoittaunut riittävästi osanottajia 14 vuorokautta ennen kurssin alkua. Kurssikohtaiset minimiryhmäkoot ovat nähtävillä kurssikohtaisilla verkkosivuilla.

1.7 Yleistä

Varaamme oikeuden muuttaa kurssitietoja ja -hintoja sekä pidätämme oikeuden muuttaa kurssiohjelmia.

2 MATKAEHDOT

Noudatamme Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KVV) Yleisiä valmismatkaehtoja vaelluksilla ja retkikunnissa. Alle kahden vuorokauden vaelluksilla ja kurssitoiminnassa noudatamme erillisiä kurssiehtoja (kts. “Kurssiehdot”).

Toimintamme erityisluonteen vuoksi sovellamme alla olevia lisä- ja erityisehtoja, jotka korvaavat näiltä osin Yleisten valmismatkaehtojen vastaavat kohdat.

2.1 Lisä- ja erityismatkaehdot

2.1.1 Maksusuoritukset

Sopimus syntyy, kun matkan varattuaan asiakas maksaa varausmaksun seitsemän (7) vuorokauden sisällä. Varausmaksut ovat:
– 100 euroa alle kaksi viikkoa kestävillä vaelluksilla,
– 500 euroa Huippuvuorille ja Islantiin suuntautuvissa retkikunnissa,
– 1 000 euroa Grönlantiin suuntautuvissa retkikunnassa.

Mikäli maksu laiminlyödään, on järjestäjällä oikeus purkaa sopimus ilman erillistä ilmoitusta. Varausmaksua ei palauteta asiakkaalle.

Tyypillisesti loppuosa matkan hinnasta laskutetaan matkan alkamisen jälkeen. Mikäli tästä poiketaan, ilmoitetaan se varausmaksun laskutuksen yhteydessä.

2.1.2 Peruutusehdot

Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisten valmismatkaehtojen kohdista poikkeavia peruutusehtoja. Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta (pois lukien yleisten matkaehtojen kohta 5.1). Suosittelemme asiakasta ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturva.

Mikäli asiakas peruu alle kahden viikon vaellukselle osallistumisen:
– viimeistään 30 vrk ennen matkan alkua, peritään toimistokuluina varausmaksu (100 €/hlö) sekä muut mahdolliset matkaan kohdistuneet ennakkokulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.
– 29 vrk – 14 vrk ennen matkan alkua, laskutetaan 50 % matkan kokonaishinnasta sekä muut mahdolliset matkaan kohdistuneet ennakkokulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.
– alle 14 vrk ennen lähtöpäivää, laskutetaan 100 % matkan kokonaishinnasta.

Mikäli asiakas peruu Islantiin, Huippuvuorille tai Grönlantiin suuntautuvaan retkikuntaan osallistumisen:
– viimeistään 60 vrk ennen matkan alkua, peritään toimistokuluina varausmaksu sekä muut mahdolliset matkaan kohdistuneet ennakkokulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.
– 59 vrk–30 vrk ennen matkan alkua, laskutetaan 50 % matkan kokonaishinnasta sekä muut mahdolliset matkaan kohdistuneet ennakkokulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.
– alle 30 vrk ennen matkan alkua, laskutetaan 100 % matkan kokonaishinnasta.

Peruutuspäiväksi luetaan se päivä, jolloin järjestäjä on vastaanottanut kirjallisen tiedon peruutuksesta. Erikseen etukäteen tilatut lisäpalvelut, esim. kalustovuokrat, ovat aina sitovia varaushetkestä alkaen ja niiden peruutuksesta peritään kuluina kyseisen palvelun hinta kokonaisuudessaan.

2.1.3 Peruutusehdot – yleisten matkaehtojen kohta 5.1

Jos asiakasta kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma, hänellä on valmismatkalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus. Tällöin järjestäjällä on oikeus periä edellä mainitut toimistokulut sekä muut mahdolliset matkaan kohdistuneet ennakkokulut, jos ne ylittävät mainitun toimistokulun.

2.1.4 Matkan sisältö ja hinta

Ohjelmien sisällöt ja hinnat ovat nähtävillä matkakohtaisilla verkkosivuilla. Retkikuntien osalta lopulliset tiedot vahvistuvat ja ilmoitetaan asiakkaille lähtijöiden varmistuttua.

2.1.5 Matkakohteen erityisolosuhteet

Kohdealueen säätila ja olosuhteet (esim. jää- ja lumitilanne, vaaralliset villieläimet, viranomaisten suositukset) saattavat aiheuttaa muutoksia. Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelmien muutoksiin.

2.1.6 Vakuutukset ja järjestäjän vastuu

Hinnat eivät sisällä peruutusturvaa tai matkavakuutusta. Suosittelemme rittävän peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista. Suosittelemme myös tarkastamaan vakuutuksenne kattavuuden mm. jäällä, jäätiköllä ja erämaa-alueilla liikkumisen, köysistössä liikkumisen, etsintä- ja pelastustilanteiden, sairastumisen sekä tapaturman osalta. Osaan retkikunnista sisältyy paikallisviranomaisten edellyttämä etsintä- ja pelastusvakuutus.

Järjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Järjestäjä ei myöskään vastaa asiakkaalle tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista. Kaikissa matkakohteissa ei omaisuuden ja henkilön turva ole yhtä hyvä kuin Suomessa. Lisätietoja kohdemaiden yleisestä turvallisuudesta saa mm. Suomen ulkoministeriön matkustustiedotteista. Asiakkaan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat asiakkaan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset.

Asiakkaan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen. Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen www-sivustoilta. Asiakkaan on tutustuttava kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla.

2.1.7 Matkojen toteutuminen

Järjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, mikäli sille ei ole riittävästi asiakkaita 21 vuorokautta ennen matkan alkua (yleiset matkaehdot kohta 11.1). Matkakohtaiset minimiryhmäkoot ovat nähtävillä matkakohtaisilla verkkosivuilla.

2.1.8 Yleistä

Varaamme oikeuden muuttaa matkatietoja ja -hintoja sekä pidätämme oikeuden muuttaa matkaohjelmia.